Wat zijn de regels van wedstrijdzeilen?

Iedere sport heeft spelregels nodig, zo ook watersporten zoals wedstrijdzeilen. Deze sport heeft enorm veel regels, ze zijn onderverdeeld in Internationale regelgeving en nationale regelgeving. Daarnaast zijn er nog de zogenaamde sport overschrijdende regels. Dit zijn regels die niet specifiek zijn voor de sport, maar waar alle sporters zich aan moeten houden. Je kunt dan denken aan regels op gebied van doping of wedstrijdlicenties.

regels wedstrijdzeilen

De internationale zeilwedstrijdregels

De internationaal geldende regels worden onderverdeeld in twee soorten regels; de regels tijdens de race en de regels voor het gebruikte materiaal. In deze regels staat bijvoorbeeld aangegeven wie er voorrang heeft en wat voor materiaal vereist is. Ook staan er procedures in hoe je een wedstrijd moet organiseren en hoe een geschil behandeld moet worden.

De regels kun je vinden op de site van de World Sailing organisatie. Het is een enorm uitgebreide regelgeving. Een watersporter heeft er zeker een paar dagen voor nodig om het gehele boek te bestuderen. Bij watersporten wordt er veel gebruik gemaakt van vlaggen, je moet dus weten wat iedere vlag betekent. De vlaggen kunnen betekenen dat een race gestopt wordt of dat alleen jij terug naar de haven moet. Daarnaast zijn er veel regels op gebied van inhalen en welke boot voorrang heeft.

De algemene regels van een wedstrijdzeilrace vertellen dat je met je boot een bepaald parcours op het water moet afleggen. Dit parcours start en eindigt altijd bij een zogenaamd startschip. Het manoeuvreren van je zeilboot voor de start is enorm belangrijk. Na de start is het de bedoeling om tegen andere boten te racen over het parcours. Dit wordt aangegeven door middel van boeien, je vaart een bepaald aantal rondjes over dit parcours. Degene die het eerst de finishlijn passeert is de winnaar.

Nationale zeilwedstrijdregels

Tijdens nationale zeilwedstrijden worden de internationale zeilwedstrijdregels gevolgd. Daaraan worden nog enkele bepaalde regels aan toegevoegd. Je kunt dat denken aan regels op gebied van het protocol voor de huldiging, het gebruik van persoonlijke zeilnummers en het regelement voor bepaalde zeilklassen.

Zeilwedstrijdregels die de sport overschrijden

Wedstrijdzeilen is een sport, de zeilers met een wedstrijdlicentie zullen daarom ook doping controles moeten ondergaan. Dit is één van de regels die de watersport overschrijdt. Het is dus niet alleen van toepassing op de zeilsport. Andere sport overschrijdende regels zijn regels op gebied van rechtspraak en ethische codes zoals seksuele intimidatie, gokken, matchfixing etc.

Wat nu als er niet volgens de regels wordt gezeild?

Als zeiler ben je zelf verantwoordelijk voor het volgen van de regels. Natuurlijk is er een jury die als een soort scheidsrechter optreedt, maar je mag als deelnemer zelf je straf nemen. Dat kun je bijvoorbeeld doen door een extra rondje te varen of door jezelf terug te trekken uit de wedstrijd. Een deelnemer kan ook altijd protest indienen als hij of zij ergens niet mee eens is. Dit wordt na de race gedaan en behandeld door de jury. Ben je het dan nog niet eens met de uitslag en de gang van zaken? Dan kun je nog naar de zeilraad stappen.