Wat doet het Watersportverbond?

Als jij aan watersport wilt gaan doen, dan kun je natuurlijk proberen om zelf de sport te leren. Veel verstandiger is het echter om naar een watersportvereniging te gaan. Bij zo’n watersportvereniging kun je niet alleen les krijgen of eventueel later aan wedstrijden doen, ze hebben ook enorm veel ervaring in de tak van watersport die ze beoefenen. Je leert nog altijd het snelst als je les en raad krijgt van ervaren beoefenaars. Daarnaast kun je bij een vereniging altijd terecht voor vragen en eventuele problemen waar je tegenaan loopt.

watersportverbond

Veel watersportverenigingen hebben zich weer verenigd en aangesloten bij het Watersportverbond. Ruim 400 verenigingen en meer 80.000 leden zijn aangesloten bij dit verbond. Onder deze leden zitten recreanten, maar ook wedstrijdsporters en zelfs toppers uit de watersport. Het Watersportverbond vertegenwoordigt deze leden en ondersteunt de verenigingen. Meerdere keren per jaar komen de bestuurders van verenigingen bijeen om hun kennis en ervaringen te delen. Het verbond geeft opleidingen aan trainers en instructeurs en doet zijn best om jonge kinderen enthousiast te maken voor de verschillende watersporten. Daarnaast worden wedstrijden georganiseerd zodat wedstrijdsporters zich met elkaar kunnen meten.

Het Watersportverbond is dus intensief bezig om watersporters te begeleiden, van iemand die kennismaakt met de sport tot en met Olympisch goud van de wedstrijdsporters.

Wat doet het Watersportverbond?

Het Watersportverbond is niet alleen bezig met de leden zelf. Om de watersport met zoveel leden te kunnen beoefenen is veel water nodig, het liefst schoon en veilig! Dat is de reden waarom de bond zich constant inzet om het water veilig, toegankelijk en bevaarbaar te houden. De bond doet dat op de vele binnenwateren, maar ook langs de kust van de Noordzee.

Een belangrijke functie van de bond is om de besturen van aangesloten verenigingen te helpen. Ze doen dat onder andere op de volgende gebieden:

  •  Bestuurlijke zaken zoals meerjarenplanning, inzet van vrijwilligers etc.
  • Financiële, juridische en fiscale zaken zoals belastingen, huur, erfpacht, contributies etc.
  • Zaken op gebied van accommodatie, denk dan aan een jachthaven of clubgebouw. Het gaat dan om het beheer, horecagelegenheden etc.
  • Opleidingen en ondersteuning en werving van jeugd;
  • Activiteiten organisatie, materiaal verhuur, planning etc.

Welke watersporten worden ondersteund door het Watersportverbond?

Er bestaan verschillende vormen van watersport, verenigingen uit de volgende takken van watersport kunnen zich aansluiten bij het Watersportverbond:

  • Zeilen;
  • Windsurfen;
  • Kitesurfen;
  • Kanovaren;
  • Suppen.

Watersporters die zeer talentvol zijn worden door de bond gesteund zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Misschien dat ze door deze steun zich ooit kunnen kwalificeren voor de Olympische spelen.